Pri izgorevanju organskih snovi, nastane ogljikov dioksid. Nastane namreč z izgorevanjem ogljikov ter se sprošča v ozračje. Dejstvo je, da prebivalstvo na našem planetu narašča, s tem pa se pojavljajo vse večji vplivi in problemi za naše okolje. Grozi nam namreč ekološka katastrofa, ki nas sili, da zmanjšamo uporabo fosilnih goriv in njihovo zalogo. Zaradi tega smo primorani posegati po alternativnih virih energije, ki tudi obnovljivi. Vsekakor smo ljudje čedalje bolj odvisni od energije, v takem in drugačnem smislu. Imamo veliko potrebo po elektriki, hkrati pa imamo že preveč izpustov v ozračje. Ker se moramo bolj ozavestiti, moramo čedalje več uporabljati obnovljive vire.

Obnovljivi viri energije

Smo izredno odvisni od energije, zato moramo posegati po naravnih in brezplačnih virih iz okolice. Tej obnovljivi viri predstavljajo našo prihodnost, hkrati pa rešujejo problem onesnaženosti našega planeta. Neobnovljivi viri, kot na primer premog, nafta, jedrska energija in zemeljski plin, so izredno škodljivi za naravo, živali, rastline in tudi ljudi. Vsekakor uporaba obnovljivih virov energije ni količinsko omejena, njihovo pridobivanje pa ne obremenjuje okolja. Pravimo ji čista energija. Njena najboljša značilnost je ta, da ima velik potencial za prihodnost. Moramo jo znati dobro izkoristiti ter izumiti načine, da nam bo dobro služila. Poleg tega so obnovljivi viri energije izredno trajni, kar pomeni, da se nikoli v celoti ne porabijo. Že samo ime pove, da se obnavljajo sami. Najboljša lastnost obnovljivih virov je tudi ta, da so izredno enakomerno razporejeni ter nimajo ovir. Vsekakor je pa res, da je Zemlja izredno raznolika, kar pomeni, da nimamo povsod dostopnih obnovljivih virov. Na primer ena dežela ima veter, spet druga reke in tako dalje. Nizozemska je ena izmed najbolj potencialnih držav, saj ima veliko vode, kjer bi se lahko pridobivale velike količine vodne energije. Prav tako imajo močan veter. Slovenija sama po sebi nima dosti vetra, veliko pa je sončnega sevanja in vodne energije. Obnovljivi viri so enakomerno razporejeni po celem svetu, tudi v revnejših predelih našega planeta. Z naravnimi sistemi obnovljivih virov ni mogoče shraniti. Shranjevanje bi bilo potrebno za čas, ko toploto najbolj potrebujemo, to pa je običajno zima. Možno jo je shraniti samo s pomočjo biomase in oceanov (toplota). Vsekakor za uporabno obnovljivih virov energije izkoriščamo različne naprave. Namenjene so shranjevanju kinetične, notranje, kemične ter potencialne energije, kar pa močno zmanjšuje samo učinkovitost in izkoriščenost virov. Znano je, da imajo obnovljivi viri nizko gostoto moči, zato morajo naprave za shranjevanje obnovljive energije precej večje od tistih, ki uporabljajo za shranjevanje fosilna ali jedrska goriva.